NEWS

News

Öresund strategy & design

Februari 2023

TRISK DEVILBISS

New product design and design identity for a range of products launched in a new market segment. The range consists of spray gun washers and curing lamps for paint shops. Read more >


TRISK DEVILBISS

Ny produktdesign och designidentitet för en sortiment produkter som lanserats i ett nytt marknadssegment. Sortimentet består av sprutpistoltvättar och härdningslampor för lackeringsverkstäder. Läs mer >

Öresund strategy & design

December 2022

DRESTER ACE BY HEDSON

Concept design and industrial design of Hedson Technologies new product range Drester Ace. Products for spray gun cleaning, based on patented technology and with new design, outstanding ergonomics, and sustainable values. Read more >


DRESTER ACE BY HEDSON

Konceptdesign och industridesign av Hedson Technologies nya produktsortiment Drester Ace. Produkter för spraypistoltvättning, baserade på patenterad teknik och med ny design, enastående ergonomi och hållbara värden. Läs mer >

Öresund strategy & design

September 2022

SPOTCURE BY HEDSON

Industrial design of Hedson Technologies new product IRT UV SpotCure, the next product in the development of a new modern range for UV curing.

Read more >


SPOTCURE BY HEDSON

Industridesign av Hedson Technologies nya produkt IRT UV SpotCure, nästa produkt i utvecklingen av ett nytt modernt sortiment för UV-härdning.

Läs mer >

Öresund strategy & design

August 2021

NEW SCULPTURES

Newly made sculptures are added to the Being Collection.


NYA SKULPTURER

Nygjorda skulpturer har adderats till Being Collection.


Go to Craft Collections >

Öresund strategy & design

January 2021

TRENDSPOTTING, FORESIGHT AND SCENARIO DESIGN

Deepens and complements the knowledge in trendspotting, foresight and scenariodesign with studies at Mälardalen University.


TRENDSPANING, FRAMTID OCH SCENARIODESIGN

Fördjupar och kompletterar kunskaperna inom trendspaning, framtid och scenariodesign med studier vid Mälardalens Högskola.

Öresund strategy & design

March 2020

SMARTCURE BY HEDSON

Concept and industrial design of Hedson Technologies new product IRT UV SmartCure, which with new technology and new design sets an entirely new industry standard. 

Read more >


SMARTCURE BY HEDSON

Koncept och industridesign av Hedson Technologies nya produkt IRT UV SmartCure, som med ny teknik och ny design kommer att sätta en helt ny industristandard.

Läs mer >

Öresund strategy & design

January 2020

INTERACTION DESIGN

Deepens and complements the knowledge in interaction design, ie design of digital products and services, with studies at the University of Kristianstad.


INTERAKTIONSDESIGN

Fördjupar och kompletterar kunskaperna inom interaktionsdesign, alltså design av digitala produkter och tjänster, med studier vid Högskolan i Kristianstad.

Öresund strategy & design

2018 and forward

BUILDING UP A DESIGN BUSINESS

Follow me and my company on the company web, in social media and via newsletter. You find information and links at Öresund Strategy & Design >


BYGGER UPP ETT DESIGNFÖRETAG

Följ mig och mitt företag på företagets hemsida, i sociala medier och via nyhetsbrev. Du hittar information och länkar på Öresund Strategy & Design >

Öresund strategy & design

January 2018

NEW CHALLENGES

Now, a new exciting phase of my professional life begins! I will start up my own design agency, Öresund Strategy & Design AB, and it will be so inspiring and exciting.

Öresund Strategy & Design >


NYA UTMANINGAR

Nu börjar en ny spännande fas i mitt yrkesliv! Jag startar upp min egen designbyrå, Öresund Strategy & Design AB, och det ska bli så inpirerande och spännande.

Öresund Strategy & Design >

Jewellery design, ring

August 2017

JEWELLERY DESIGN

A piece of jewellery designed out of an old, inherited golden engagement ring. In troubled times when world leaders threaten with war, the peace symbol will give hope and comfort. Read more >


SMYCKESDESIGN

Ett smycke designat utifrån en gammal, ärvd förlovningsring. I orostider när världens ledare hotar med krig, kan ringen förmedla hopp och tröst. Läs mer >

Bodyguard defence spray

November 2016

BODYGUARD

User analysis and idea generation study for Bodyguard self defence sprays in order to increase competitiveness and become market leader.


BODYGUARD

Användaranalys och idégenerering för Bodyguard försvarsspray, i syfte att stärka konkurrenskraft och bli marknadsledande.

iTunnan soft plastic compactor

June 2016

EXHIBITION AT LANDSKRONA KONSTHALL

The "Plastis" soft plastic compactor, developed by iTunnan and with industrial design by Marie Nilsson, has been selected by a jury to be exhibited at Formgalleriet c/o Landskrona Konsthall.

  • Exhibition open June 18 to August 7, 2016.
  • Vernissage Saturday June 18 at 13-17.


UTSTÄLLNING PÅ LANDSKRONA KONSTHALL

"Plastis", en mjukplastkomprimator utvecklad av iTunnan med industridesign av Marie Nilsson, har blivit utvald av  juryn att ställas ut på Formgalleriet c/o Landskrona Konsthall.

  • Utställningen är öppen 18 juni till 7 augusti, 2016.
  • Vernissage lördagen den 18 juni kl. 13-17.


Read more >

Formgalleriet c/o Landskrona Konsthall >

Being collection, stoneware culptures by Marie Nilsson
Being collection, stoneware culptures by Marie Nilsson
Being collection, stoneware culptures by Marie Nilsson

May 2016

NEW SCULPTURES

Newly made sculptures are added to the Being Collection and Inspirit Collection.


NYA SKULPTURER

Nygjorda skulpturer har adderats till Being Collection och Inspirit Collection.


Go to Craft Collections >

Skånegjord stone ware collection

May 2015

EXTENDED RANGE OF SKÅNEGJORD

The popular stoneware plate Skånegjord has now been complemented with a generous bowl and pots. Skånegjord is inspired of the fruitful soil of Skåne and are made of recycled materials.


UTÖKAT SORTIMENT AV SKÅNEGJORD

De populära stengodsfaten Skånegjord, har nu kompletterats med en generös skål och krukor. Skånegjord är inspirerad av den bördiga skånska jorden och tillverkade av återvunna material.


Read more >

Go to Craft Collections >

Impression 2015

April 2015

EXHIBITION AT IMPRESSION 2015

Marie Nilsson is exhibiting new and old project under the theme "from idea to form".

April 24-25 2015 in Helsingborg Arena.


UTSTÄLLNING PÅ IMPRESSION 2015

Marie Nilsson ställer ut nya och gamla projekt under temat "från tanke till form".

24-25 april i Helsingborgs Arena.


Impression 2015 >

Vattentorn 2.0 H+ idea competition

April 2015

VATTENTORN 2.0 nominated in H+ idea competition

A concept for visualizing natural water filtration and create understanding in the importance of clean water.Created together with Tom Johansen. Nominated in Helsingborg city renewal project H+.


VATTENTORN 2.0 nominerad i H+ idétävling

Ett koncept för att visualisera naturlig vattenrening och skapa förståelse för betydelsen av rent vatten.Skapad tillsammans med Tom Johansen. Nominerad i Helsingborgs stadsförnyelse projekt H+.


Vattentorn 2.0 >

iTunnan waste handling

December 2014

iTUNNAN waste handling

A concept for facilitating waste handling and material recycling. The products are designed to make it easier for both the households and the recycling companies.


iTUNNAN källsortering

Ett koncept för att underlätta källsortering och materialåtervinning. Produkterna är designade för att hjälpa både hushållen och återvinningsföretagen.


More >

Grandma Inez

November 2014

GRANDMA INEZ

A collection of generous and warm cushions with contemporary feeling. Inspired by the classic crochet granny squares. A tribute and reminder of generations of women's hands work.


GRANDMA INEZ

En kollektion varma och generösa kuddar med samtida känsla. Inspirerad av den klassiska mormorsrutan. En hyllning och påminnelse om generationer av kvinnohänders arbete.


More >

Handle bag

February 2013

NEW HANDLE BAG COLLECTION

Handle Bag is a range of handmade bags in limited edition, carefully designed to support a sustainable development. The bag is optimized to use minimal raw material, but still stand everyday use. It is made out of wool, a material with low environmental impact.


NY KOLLEKTION, HANDLE BAG

Handle Bag är en serie handgjorda väskor i begränsad upplaga, omsorgsfullt formgivna för att stödja en hållbar utveckling. Väskan är optimerad för att minimera mängden råmaterial, men ändå tåla daglig användning. Den är gjord av ull, ett material med låg miljöpåverkan.


More >

Skånegjord stoneware

February 2013

SKÅNEGJORD WITHOUT HANDLE

Handmade stone ware plate SKÅNEGJORD is now available without handle.


SKÅNEGJORD UTAN HANDTAG

Det handgjorda stengodsfatet SKÅNEGJORD finns nu utan handtag.

Being collection, stoneware culptures by Marie Nilsson

Octorber 2012

EXHIBITION AT PERSTORP LIBRARY

During November 2012, scuptures and SKÅNEGJORD plates will be exhibited at the library in Perstorp, my childhood community!


UTSTÄLLNING PÅ PERSTORPS BIBLIOTEK

Under november 2012 kommer skulpturer och SKÅNEGJORDfat att ställas ut på biblioteket i Perstorp, min hemort där jag är uppvuxen!

Skånegjord stoneware

April 2012

EXHIBITION AT KARLA KONSTHANTVERK

Exhibition and sales of sculptures and SKÅNEGJORD plates, during may-august 2012.

Vernissage saturday 28/4 11-14, Bruksgatan 15, Helsingborg.


UTSTÄLLNING PÅ KARLA KONSTHANTVERK

Utställning och försäljning av skulpturer och SKÅNEGJORDfat, under maj-augusti 2012.

Vernissage lördag 28/4 11-14, Bruksgatan 15, Helsingborg.

Inspirit collection, stoneware sculptures by Marie Nilsson

May 2011

MARIE NILSSON COLLECTIONS AT FREDRIKSDAL

Exhibition and sales of sculptures and SKÅNEGJORD plates, at Fredriksdal Museums and Gardens, during summer 2011. Open from June 17 to August 28.


MARIE NILSSON COLLECTIONS PÅ FREDRIKSDAL

Utställning och försäljning av skulpturer och SKÅNEGJORDfat på Fredriksdal Museer och Trädgårdar, under sommaren 2011. Öppet från 17 juni till 28 augusti.

Skånegjord stoneware

April 2011

THREE SHADES OF SKÅNE

Now the stone ware plate SKÅNEGJORD is available in three different earth colours. From left; dark brown, brown and black. The price is 595 SEK and it can be ordered in the webshop, or bought at Marie Nilsson Studio or Greta Pott Shop.


TRE NYANSER AV SKÅNE

Nu finns keramikfatet SKÅNEGJORD i tre olika jordfärger. Från vänster; mörkbrun, brun och svart. Priset är 595 SEK och det kan beställas i webbutiken, eller köpas i Marie Nilssons Studio eller Greta Potts Butik.

Skånegjord stoneware

February 2011

EXHIBITION IN MALMÖ

Stone ware plate SKÅNEGJORD is exhibitet in Söderslätts Själ monter at Hem&Villa /Skånska Trädgårdar fair in Malmö. March 3-6 2011. Monter G:105.8.


MÄSSA I MALMÖ

Stengodsfatet SKÅNEGJORD ställs ut i Söderslätts Själs monter under Hem&Villa /Skånska Trädgårdar-mässan i Malmö.3-6 mars 2011. Monter G:105.

Skånegjord stoneware

December 2010

DESIGN PRICE

Stone ware plate SKÅNEGJORD, designed together with ceramist Greta Pott,was in december 2010 awarded in the design competition Söderslätts Själ 2010.


PRISAD DESIGN

Stengodsfatet SKÅNEGJORD, designad i samarbete med keramiker Greta Pott, blev i december 2010 prisbelönad i designtävlingen Söderslätts själ.

Love, peace & sharing, industrial design and sustainable consumption

November 2010

LECTURE

In november 2010, Marie Nilsson is again guest lecturer at Ingvar Kamprad Design Centre in Lund. Also this year the course is "Architecture and Design for a sustainable society" and Marie lecture on her master project "Love, Peace & Sharing - Industrial Design and Sustainable Consumption".


FÖRELÄSNING

I november 2010, är Marie Nilsson åter gästföreläsare på Ingvar Kamprad Designcenter i Lund. Också i år är det kursen "Arkitektur och Design för ett hållbart samhälle" och Marie föreläser om sitt examensprojekt "Love, Peace & Sharing - Industridesign och Hållbar Konsumtion" .

Love, peace & sharing in Shanghai

August 2010

EXHIBITION IN SHANGHAI

During the World Expo in Shanghai, Marie Nilsson's master project "Love, Peace & Sharing" will be exhibited at Cumulus Design Conference "Young Creators for a Better City & Better Life". September 8 - October 8 2010 at Tongji University.


UTSTÄLLNING I SHANGHAI

Under världsutställningen i Shanghai, kommer Marie Nilssons examensprojekt"Love, Peace & Sharing"att ställas ut under Cumulus designkonferens "Unga kreatörer för bättre stad och bättre liv". 8 september - 8 oktober 2010 på Tongji Univeritetet.

Being collection, stoneware sculptures by Marie Nilsson

May 2010

SCULPTURES AT FREDRIKSDAL

Exhibition and sales at Fredriksdal Museums and Gardens, during summer 2010.


SKULPTURER PÅ FREDRIKSDAL

Utställning och försäljning på Fredriksdal Museer och Trädgårdar, under sommaren 2010.

Being collection, stoneware sculptures by Marie Nilsson

March 2010

MARIE NILSSON COLLECTIONS

Introducing a web gallery showing the more artistic sides of Marie Nilssons creative work. The opening exhibition is called Being Collection and is showing human sculpture.


MARIE NILSSON COLLECTIONS

Introducerar ett webgalleri som visar de mer konstnärliga sidorna av Marie Nilssons kreativa arbete. Öppningsutställningen heter Being Collection och visar mänskliga skulpturer.

December 2009

MASTER PROJECT REVIEW

Professor Dick Urban Vestbro reviews Marie Nilsson's master project in a newsletter from The Swedish National Association "Cohousíng NOW" (no 7, 2009).


RECENSION AV EXAMENSPROJEKT

Professor Dick Urban Vestbro recenserar Marie Nilssons examensprojekt i ett  nyhetsbrev från Riksföreningen Kollektivhus NU (nr 7, 2009).


Go to >

Love, peace & Sharing lecture

November 2009

LECTURE

In november 2009, Marie Nilsson is again guest lecturer at Ingvar Kamprad Design Centre in Lund. Also this year the course is "Architecture and Design for a sustainable society" and Marie lecture on her master project "Love, Peace & Sharing - Industrial Design and Sustainable Consumption" and a sustainable design project "WorkOutSide".


FÖRELÄSNING

I november 2009, är Marie Nilsson åter gästföreläsare på Ingvar Kamprad Designcenter i Lund. Också i år är det kursen "Arkitektur och Design för ett hållbart samhälle" och Marie föreläser om sitt examensprojekt "Love, Peace & Sharing - Industridesign och Hållbar Konsumtion" och ett projekt om hållbar design "WorkOutSide".

September 2009

EXHIBITION

Scuptures, sketches and design by Marie Nilsson are shown during the annual exhibition of Nordvästra Skånes Keramiska Sällskap.


UTSTÄLLNING

Skulpturer, skisser och design av Marie Nilsson, visas under Nordvästra Skånes Keramiska Sällskaps årliga utställning.


5-6 september 2009. Rosenlunds gård, Mörarp.